น้ำพุร้อนแม่ขะจาน ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย น้ำพุร้อนแม่ขะจานเป็นจุดพักรถระหว่างทางจาก เชียงใหม่เพื่อเดืยทางไปสู่เชียงราย หรือจากเชียงใหม่ไปสู่พะเยา น้ำพุร้อนแม่ขะจานแต่เดิมมีอยู่แค่ฝั่งเดียว ก็คือฝั่งขวามือหากมาทางเชียงใหม่ หรือฝั่งซ้ายมือถ้ามาจากเชียงราย พะเยา ภายในมีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ครับ

วัดแสงแก้วโพธิญาณ 

สิงห์ปาร์ค สำหรับช่วงเทศกาลมีงานคอนเสริตและมีการจัดบอลลูน สามารถชมกิจกรรมและรูปภาพเกี่ยวกับสิงค์ปาร์คได้ที่ 

https://www.facebook.com/SinghaparkChiangrai

วัดร่องขุ่น

วัดร่องเสือเต้น

วัดห้วยปลากั้ง

ไร่ชาฉุยฟง

วัดพระธาตุดอยตุง

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นไม่ว่าจะเป็น ตลาดแม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-พิพิธภัณฑ์ บ้าน ดํา -ไร่ชาแม่สลอง และสถานที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่ ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่ต้องการเดินทางนี่เป็นเพียงแผนส่วนหนึ่งของการเดินทาง กับทีมงาน รถตู้เชียงใหม่ ซึ่งให้บริการลูกค้าทุกท่าน